Badania kliniczne nad BioPQQ®

Badania kliniczne nad BioPQQ®

Food Style

Nakano M, et al. Wpływ PQQ na stan umysłowy osób starszych i w średnim wieku. 2009;13(7):50-3.

Zagadnienie: Czy PQQ poprawia funkcje poznawcze i niweluje stres u osób starszych i w średnim wieku? Czy jest bezpieczny?

Wprowadzenie: badania kliniczne potwierdziły, że kilka pokarmów funkcjonalnych korzystnie wpływa na funkcje mózgu. Czy pokarmy zawierające PQQ i CoQ10 mogę poprawić te funkcje u starszych osób?

Rodzaj badania: badanie na ludziach

Metodyka badania: badanie z podwójną ślepą, kontrolowane placebo, porównawcze w grupach równoległych. Osoby badane spożywały pokarmy zawierające jedynie PQQ, PQQ plus CoQ10 lub placebo przez 12 tygodni. Następnie zbadano ich funkcje poznawcze za pomocą różnych testów pamięciowych. Zbadano również wpływ stresu na organizm za pomocą pomiaru stresu oksydacyjnego oraz markerów stresu umysłowego. Testy przeprowadzono na początku badania, a następnie w 4, 8 i 12 tygodniu badania.

Uczestnicy badania: 71 zdrowych osób (29 mężczyzn i 42 kobiety) w wieku 45-65 lat, bez objawów demencji.

Dawkowanie: 20 mg PQQ + 300 mg CoQ10

Wyniki:

  • W grupie przyjmującej PQQ jaki i PQQ z CoQ10 zaobserwowano znaczną poprawę wyników w testach pamięciowych
  • Jedynie w grupie przyjmującej PQQ wraz z CoQ10 wystąpiła poprawa w pewnych sekcjach testu Stroopa (badającego czas reakcji na zadanie)
  • W grupie przyjmującej PQQ nastąpiła tendencja poprawy, a w tej z PQQ z CoQ10 zaobserwowano znaczną poprawę w różnych sekcjach testu badającego funkcje poznawcze
  • Naukowcy zauważyli także niewielki spadek poziomu stresu
  • Nie zaobserwowano żadnych problemów w kwestii bezpieczeństwa ww. produktów

 

Wnioski: „Na podstawie powyższych wyników, można wywnioskować, że przyjmowanie pokarmów zawierających PQQ poprawi funkcje umysłowe m.in. skupianie uwagi, bystrość umysłu i przetwarzanie informacji”.

Medical Consultation and New Remedies  Koikeda T, NereNo M, i Masuda K. Sól dwusodowa pirolochinolinochinonu poprawia funkcje mózgu. 2011. 48(5):1.

Zagadnienie:  jak PQQ i CoQ10 wpływa na pamięć i inne funkcje mózgu?

Wprowadzenie: wiele osób starszych doświadcza problemów z pamięcią i innymi funkcjami poznawczymi, ale czy naprawdę nie można ich uniknąć? Czy  PQQ i CoQ10 mogą pomóc w tej kwestii?

Rodzaj badania: badanie na ludziach

Metodyka badania: badanie z podwójną ślepą, kontrolowane placebo, w trzech grupach równoległych. Osoby badane spożywały jedynie PQQ, PQQ plus CoQ10 lub placebo przez 24 tygodnie. Zostały zbadane z wykorzystaniem testu RBANS. Ma on wykrywać zaburzenia w procesach nerwowo-poznawczych u młodych pacjentów z psychotycznymi objawami chorobowymi.

Uczestnicy badania: 65 Japończyków, w wieku 50-70 lat, cierpiących na zaburzenia pamięci.

Dawkowanie: 20 mg PQQ i 100 mg CoQ10/dzień, przez 24 tygodnie.

Wyniki: naukowcy odkryli, że przyjmowanie samego PQQ lub wraz z CoQ10 mogło zapobiegać lub nawet odwracać, spadek funkcji kognitywnych wynikający ze starzenia się organizmu oraz stresu oksydacyjnego.

Wnioski: „Wykazano, że PQQ poprawia nie tylko pamięć krótkotrwałą, ale również wyobraźnie przestrzenną. Dodatkowo przyjmowanie CoQ10 wzmocniło działanie PQQ.”

Mechanizm działania PQQ: PQQ poprawia pamięć, wyobraźnie przestrzenną oraz koncentrację wspomagając regenerację nerwów oraz czynnik wzrostu nerwów (białko, które poprawia rozwój, utrzymanie i przeżywalność komórek nerwowych). Ponadto PQQ wspomaga liczebność mitochondriów oraz funkcje komórek mózgowych.

Źródło: http://www.humanclinicals.org/#/biopqq-1/

Powiązane wpisy

Zatrzymać czas – Pycnogenol i Gotu Kola

Zatrzymać czas - Pycnogenol i Gotu Kola

Odkrycie wolnych rodników sprawiło, ze bardziej zaczęliśmy rozumieć procesy starzenia organizmu. Najprościej mówiąc wolne rodniki to atomy, cząsteczki lub jony posiadające niesparowany elektron walencyjny, przez co są one bardzo reaktywe i prowadzą do uszkodzenia komórek – powodują bardzo...

Wąkrota azjatycka – zdrowa prostata, silna muskulatura

Wąkrota azjatycka – zdrowa prostata, silna muskulatura

Spektakularnym efektem postępu procesu starzenia się organizmu jest ubytek masy i siły mięśni, nazywany fachowo sarkopenią. Sarkopenia godzi szczególnie w męską dumę a ogólnie odbiera zazwyczaj seniorom samodzielność, lecz nie tylko, gdyż przyczynia się jednocześnie do rozwoju cukrzycy i innych...

Na odsiecz mitochondriom

Na odsiecz mitochondriom

Stres oksydacyjny może przyczyniać się m.in. do rozwoju miażdżycy, chorób Parkinsona i Alzheimera. Na szczęście znamy substancje, które pozwalają skutecznie zapobiegać jego niszczycielskiej działalności. Tak jak urządzenia mają baterie, tak komórki mają mitochondria. To takie mini-elektrownie...