Dwie herbaty, jeden cel – prostata 

Dwie herbaty, jeden cel – prostata 

Ostatnio obserwuje się duże zainteresowanie potencjałem środków botanicznych, zapobiegających przewlekłym schorzeniom lub łagodzących związane z nimi dolegliwości. Do najlepiej przebadanych pod kątem zdrowotnym substancji botanicznych należą związki obecne w zielonej i czarnej herbacie. Używana przez ponad dwie trzecie populacji świata herbata, produkowana z liści jednej tylko rośliny (Camellia sinensis), jest najpopularniejszym napojem obok wody. Jednocześnie ilość spożywanej herbaty jest statystycznie, pozytywnie skorelowana z korzyściami zdrowotnymi, płynącymi dla całej, używającej jej populacji.

Różne metody przetwarzania liści Camellia sinensis prowadzą do powstania herbaty zielonej, czarnej lub ulung. Właściwości terapeutyczne i profilaktyczne zielonej i czarnej herbaty przypisano w pierwszym przypadku katechinom i teaflawinom w drugim. Herbata ulung jest wytwarzana w taki sposób, że może zawierać zarówno katechiny, jak i teaflawiny. Ogólnie polifenole herbaciane są silnymi przeciwutleniaczami, a także modulują kilka szlaków sygnałowych i białek funkcjonalnych.

Coraz więcej dowodów przemawia za tym, że główna katechina (3-galusan epigalokatechiny – EGCG) znajdowana w zielonej herbacie może wpływać na różne ludzkie nowotwory złośliwe. Oprócz działania jako silny przeciwutleniacz, EGCG działa również jako czynnik antyangiogenny (hamujący unaczynienie nowotworów), promuje apoptozę (programowaną śmierć) komórek rakowych oraz zatrzymuje wzrost komórek nowotworowych poprzez oddziaływanie na białka regulujące cykl komórkowy; aktywuje także kaspazy (enzymy niszczące białka) w komórkach rakowych oraz tłumi onkogenne czynniki transkrypcyjne. Wykazano na przykład, że EGCG hamuje wzrost raka prostaty poprzez wpływ na odpowiednie enzymy, jak również proliferację (rozmnażanie się) jego komórek poprzez zmianę ekspresji odpowiednich genów. W innej linii komórkowej raka prostaty, EGCG zmienia aktywność genów poprzez wpływ na proces transkrypcji, przetwarzania informacji RNA, fałdowania białek, fosforylacji, degradacji białek, ruchliwości komórek i transportu jonów. Indukuje tu jednocześnie ekspresję rozmaitych molekuł sygnałowych.

Badania nad wpływem teaflawiny (TF) na komórki raka prostaty są mniej liczne, aniżeli w przypadku EGCG. Niemniej jednak w badaniach stwierdzono, że teaflawina modyfikuje w komórkach raka prostaty szlak sygnalizacyjny kinazy białkowej typu B (PKB). W innym badaniu stwierdzono, że teaflawiny sprzyjają zatrzymaniu cyklu komórkowego w komórkach raka prostaty poprzez modyfikację ekspresji odpowiednich białek funkcjonalnych. Doniesiono jednocześnie, że TF, podobnie jak EGCG, może wpływać na ekspresję białek aktywowanych czynnikami rakotwórczymi.

Teaflawiny i katechiny wydają się oddziaływać na komórki rakowe głównie różnymi drogami, więc jednoczesne użycie w leczeniu raka jednych i drugich może zapewnić uzyskanie synergistycznego efektu przeciwnowotworowego. Ponieważ rak prostaty jest jednym z najczęstszych nowotworów występujących pośród mężczyzn, dlatego nietoksyczne środki naturalne, takie jak EGCG lub TF, stosowane same lub w połączeniu z konwencjonalnymi środkami terapeutycznymi w celu zapobiegania progresji nowotworu i/lub jego leczenia, mogą okazać się niezwykle pomocne. Z tego powodu w jednym z badań naukowcy postanowili sprawdzić, czy EGCG w połączeniu z TF może zmniejszyć tempo wzrostu raka gruczołu krokowego (Kobalka, 2015).

W publikacji wyników swojego badania, jego autorzy wyjaśnili, że jednym z zarzutów dotyczących profilaktycznego lub terapeutycznego zastosowania polifenoli zielonej lub czarnej herbaty była domniemywana, słaba biodostępność biologiczna tych związków chemicznych. Jednakże prace wykonane wcześniej przez Henninga i jego współpracowników wykazały, że EGCG i TF można wykryć w jelicie cienkim i grubym, wątrobie i prostacie gryzoni, po spożyciu przez myszy ekstraktu z odpowiedniej (zielonej lub czarnej) herbaty. Biodostępność dla prostaty TF była tutaj o 70% wyższa, w porównaniu EGCG. Przeprowadzono także badanie, w którym 20 mężczyzn zaplanowanych na prostatektomię zostało losowo przydzielonych do spożywania zielonej lub czarnej herbaty przez pięć dni przed zabiegiem. Po dokonaniu zabiegu, polifenole herbaciane wykryto w próbkach prostaty od mężczyzn spożywających zarówno zieloną, jak i czarną herbatę. To pionierskie badanie na ludziach wykazało, że katechiny i teaflawiny są biodostępne również dla ludzkiej prosty. Fakt ten potwierdza wydajność dostarczania polifenoli zielonej i czarnej herbaty, w przypadku suplementacji ich ekstraktów w celach profilaktycznych i terapeutycznych.

W swoich badaniach autorzy wybrali stężenie 20 μg/ml podłoża dla obu polifenoli herbacianych, ponieważ we wstępnych eksperymentach stężenie to miało słabe działanie przeciwnowotworowe, w przypadku obu tych związków stosowanych indywidualnie. Jednakże połączenie EGCG i TF spowodowało większą śmiertelność komórek rakowych, niż jeden lub drugi związek zastosowany oddzielnie. W porównaniu do komórek rakowych utrzymywanych na podłożu hodowlanym, których liczbę kolonii przyjęto za wartość 100%, liczba kolonii w kulturach traktowanych TF spadła do 82.3, traktowanych EGCG – do 67.9, zaś traktownych EGCG+TF – do 50.2%. Tak więc połączenie niskich stężeń EGCG i TF uśmiercało w warunkach eksperymentalnych połowę komórek rakowych.

Autorzy badania wnioskowali więc ostatecznie, że połączenie niższych stężeń EGCG i TF powoduje większą śmierć komórek rakowych, w porównaniu z każdym ekstraktem stosowanym samodzielnie w tym samym stężeniu, a zwiększone wskaźniki śmiertelności komórek rakowych są statystycznie istotne, w porównaniu do komórek z hodowli kontrolnych.

Aby więc ochraniać należycie swoje prostaty, panowie powinni suplementować jednocześnie ekstrakty z czarnej i zielonej herbaty.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów dostępnych na stronie www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl

Powiązane wpisy

Naśladowcy ograniczeń kalorycznych

Naśladowcy ograniczeń kalorycznych

Zgodnie z aktualnym stanem badań naukowych wiemy, że ograniczenie poboru energii z pożywienia, czyli tzw. restrykcje kaloryczne, poprawia stan zdrowia i wydłuża czas życia wielu gatunków zwierząt laboratoryjnych z różnych szczebli drabiny ewolucyjnej, w tym stojących na samym jej szczycie...

Królowa jest tylko jedna

Królowa jest tylko jedna

Prawda jest taka, że z kwercetyną, jak z cebulą – choć na oko niepozorna, to każde kolejne badanie odsłania coraz to nowsze oblicze tego związku i jego następne lecznicze właściwości, sprawiając, że trudno sobie wyobrazić zdrowe życie bez niej Niektórzy uczeni właśnie ten flawonol...

Młodzi do późnej starości? 

Młodzi do późnej starości? 

Choć upływ lat nieubłaganie odciska swoje piętno na naszych organizmach, to jednak od nas zależy jak szybko damy mu się naznaczyć. Zdaniem naukowców mamy wpływ na prędkość zużywania się swoich organizmów. W skrócie rzecz ujmując tak długo pozostajemy młodzi, jak długo nasze komórki się...