Na zdrowie i na mięśnie – kurkumina

Na zdrowie i na mięśnie – kurkumina

Kurkumina to żółty barwnik popularnej przyprawy kulinarnej – kurkumy, który zdobywa coraz większą sławę jako środek wybitnie sprzyjający zdrowiu. Kurkumina jest przede wszystkim naturalnym środkiem przeciwzapalnym, który w eksperymentach in vitro (poza organizmem) oraz w przedklinicznych modelach badawczych wykazywał właściwości lecznicze względem takich chorób, jak różnego typu zespoły bólowe i choroby neurodegeneracyjne, zapalenie jelit i alergie, a także infekcje i nowotwory. Na przestrzeni lat odkrywano i postulowano różne mechanizmy leżące u podstaw zdrowotnej aktywności kurkuminy, jednak z najświeższej pracy badawczej z tego zakresu (Mollazadeh, 2017) dowiadujemy się, że chodzi tu głównie o zdolność tego żółtego barwnika do pobudzania produkcji i wzmacniania tkankowej aktywności cytokiny IL-10. Tak więc również u ludzi, zdaniem autorów nowego badania, pozytywne efekty oddziaływania kurkuminy na zdrowie miałby wiązać się z jej zdolnością do zwiększania efektów wynikających z aktywności IL-10.

Cytokiny to niejako hormony układu odpornościowego. To małe białka uwalniane przez różne typy komórek o specyficznym działaniu na sygnalizację komórkową i komunikację międzykomórkową. IL-10 jest znana jako silnie przeciwzapalna cytokina wytwarzana przez wszystkie komórki odpornościowe, w tym np. komórki dendrytyczne, makrofagi, komórki tuczne, neutrofile i limfocyty. Wydzielanie IL-10 regulowane jest przez różne zjawiska i czynniki, przy czym zakłócenia tej regulacji odgrywają poważną rolę w rozwoju dużej liczby chorób zapalnych, takich jak ból neuropatyczny, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, zapalenie kości i stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, układowy toczeń rumieniowaty, cukrzyca oraz choroba zapalna jelita grubego i alergie.

Kurkumina wywiera również dobroczynny wpływ na mięśnie, dzięki czemu może być wykorzystywana w walce z zanikiem (atrofią) mięśni towarzyszącym procesowi starzenia się organizmu, nazywanym fachowo sarkopenią, jak też we wspomaganiu treningu siłowego u osób ćwiczących rekreacyjnie i sportowców. Naukowcy wykonali np. badania dowodzące przydatności kurkuminy w powstrzymywaniu kacheksji, czyli wyniszczenia mięśni będącego efektem przebiegu jakiejś choroby wyniszczeniowej, np. choroby nowotworowej (Busguetes, 2001; Siddiqui, 2009, He, 2011). Do chorób przewlekłych, sprowadzających kacheksję, zaliczmy również cukrzycę. Atrofia mięśni związana z przebiegiem cukrzycy wynika z faktu niskiej wrażliwości tkanki mięśniowej na insulinę – hormonu, który z jednej strony „pompuje” do mięśni glukozę i tym sposobem normalizuje jej poziom we krwi, z drugiej zaś pobudza produkcję białek we włóknach mięśniowych. A w walce z atrofią towarzyszącą przebiegowi cukrzycy pomocna okazuje się właśnie kurkumina, na co dowodów dostarczają nam przynajmniej cztery doświadczenia – Kanga z 2010, Xaviera i Denga z 2012 oraz Ono z 2015 r., w których badano relacje pomiędzy kurkuminą a insuliną zachodzące w komórkach mięśniowych.

Ponieważ z wcześniejszych badań innych naukowców wynikało, że kurkumina przeciwdziała aktywności niszczących mięśnie hormonów katabolicznych z grupy cytokin, m.in. takich jak katabolina (IL-1 beta) i kachektyna (TNF alfa), dlatego autorzy ostatniego ze wspomnianych wyżej badań (Ono, 2015) postanowili nie tylko monitorować wpływy kurkuminy na masę mięśniową i aktywność insuliny, ale również poziomy hormonów katabolicznych – zarówno kataboliny, jak też kachektyny, ale również miostatyny – uznawanej za bodaj najsilniejszy hormon kataboliczny, stopujący, jak sama jego nazwa wskazuje, regenerację i rozwój umięśnienia. I tak po 2. tygodniach trwania eksperymentu okazało się, że kurkumina była zdolna obniżyć 3-krotnie i 5.5-krotnie poziom produkcji kachektyny i kataboliny w tkance mięśniowej gryzoni, a co niezwykle istotne – obniżała jednocześnie o 20% mięśniowe stężenie miostatyny. I to u zdrowych gryzoni, co wydaje się wskazywać na to, że jako bloker miostatyny kurkumina powinna zdawać egzamin np. u zdrowych, trenujących siłowo atletów. Kurkumina zwiększała również o 150% u cukrzycowych i o 125% u zdrowych gryzoni aktywność insuliny we włóknach mięśniowych, a obniżała o 20% stopień rozpadu białek mięśniowych. A ostatecznie, dzięki tym mechanizmom, poprawiała o ok. 20% masę mięśniową, mierzoną wagą mięśni, a o ok. 40% mierzoną przekrojem poprzecznym włókien mięśniowych.

Dzisiaj już wiemy, dzięki wspomnianej na wstępnie pracy Mollazadeha ogłoszonej w 2017 r., że dobroczynna aktywność kurkuminy względem mięśni może zachodzić na drodze stymulacji przez tę substancję produkcji i aktywności tkankowej cytokiny IL-10. Przekonują nas o tym badania, w których wyjaśniono zadania pełnione w mięśniach przez IL-10. A z badań tych wynika, że jednym z zadań IL-10 jest hamowanie produkcji kataboliny i kachetyny i że jej aktywność z wiekiem się obniża, co może być właśnie jedną z ważnych przyczyn rozwoju sarkopenii (Meador, 2008). Przy czym okazuje się, że trening fizyczny silnie pobudza w mięśniach wytwarzanie IL-10, co z kolei jest jednym z ważnych mechanizmów rozwoju muskulatury w odpowiedzi na systematyczne jej przeciążanie (Peake, 2015). Jak ustaliła nauka, spadek poziomu IL-10 jest tak charakterystyczny dla zaburzeń mięśniowych, że naukowcy, blokując u gryzoni gen tej cytokiny, stworzyli nawet zwierzęcy model ludzkiego osłabienia mięśni, na którym mogą badać związki podejrzewane wspomaganie dobrej formy tkanki mięśniowej (Walston, 2008). W jednym z takich badań np. wykazano, że mięśnie pozbawione aktywności IL-10 obniżają swoją masę o ok. 24% (Wang, 2014). A wszystko to zapewne za sprawą faktu, że osłabienie aktywności IL-10 zmniejsza w komórkach mięśniowych produkcję białek kurczliwych, odpowiedzialnych za masę i siłę mięśni (Kwon, 2017).

Widzimy więc, że wyniki najnowszych badań niezmiennie potwierdzają dobroczynny wpływ kurkuminy na nasze zdrowie i mięśnie.

Artykuł przygotowany na podstawie materiałów dostępnych na stronie www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl

Powiązane wpisy

Królowa jest tylko jedna

Królowa jest tylko jedna

Prawda jest taka, że z kwercetyną, jak z cebulą – choć na oko niepozorna, to każde kolejne badanie odsłania coraz to nowsze oblicze tego związku i jego następne lecznicze właściwości, sprawiając, że trudno sobie wyobrazić zdrowe życie bez niej Niektórzy uczeni właśnie ten flawonol...

Młodzi do późnej starości? 

Młodzi do późnej starości? 

Choć upływ lat nieubłaganie odciska swoje piętno na naszych organizmach, to jednak od nas zależy jak szybko damy mu się naznaczyć. Zdaniem naukowców mamy wpływ na prędkość zużywania się swoich organizmów. W skrócie rzecz ujmując tak długo pozostajemy młodzi, jak długo nasze komórki się...

Młodość tkwi w komórkach  

Młodość tkwi w komórkach 

Trzeba ją tylko w nich zatrzymać, a wtedy upływ lat będzie nam niestraszny. Choć do nieśmiertelności jeszcze daleka droga, to jednak coraz skuteczniej możemy powstrzymywać oznaki starości.   W każdym momencie w naszym organizmie dochodzi do setek procesów chemicznych. Wydzielane są...